Coaching

Vil du bli den beste utgaven av deg selv uansett rolle og livssituasjon? Eller vil du hjelpe dine medarbeidere med å utvikle seg?

Bedre Resultater har i snart 20 år vært partner i coaching for mange ledere, ansatte og privatpersoner.

  • Trenger du påfyll i lederrollen?
  • Har du hatt en tøff periode i livet og trenger å komme deg videre?
  • Vil du slutte å røyke, komme i bedre form eller finne motivasjon?
Thor Ole Fongaard

Thor Ole Fongaard

Ansvarlig konsulent

Vi engasjerer oss, og har lang erfaring og utdannelse innen coaching.

Gjennom bruk av våre verktøy og sterkt fokus, oppnår vi gode resultater innen blant annet:

  • det å være en fokusert sparringspartner for ledere
  • coache for å hjelpe med økende prestasjon
  • coache i forbindelse med personlig utvikling

Ofte er vi vår egen største motstander og kritiker. Da kan vi trenge hjelp til å fokusere på å endre tankemønster slik at potensiale og evnen til å skape suksess kan utvikles. Vi kan hjelpe deg til å tenke på den mest optimale måten i forhold til de mål og ønsker du vil oppnå.

Er du leder og trenger en å sparre med?

Noen ganger trenger ledere en å støtte seg på eller en sparringspartner over tid. Å være leder betyr ofte at man må ta en del beslutninger på egenhånd og rollen kan til tider oppleves som ensom. Da er en erfaren leder og coach et nyttig verktøy. Gjennom å stille de rette spørsmålene, sparre om viktige veivalg og ikke minst det å ha noen som lytter og bidrar med verdifulle refleksjoner en god hjelp.

Trenger du påfyll som ansatt?

Som ansatt er det ofte godt å ha en sparringspartner som er helt nøytral og som kan hjelpe deg på veien slik at du finner svarene på spørsmål dine. Og ofte handler det om å finne de rette spørsmålene også. Det å være motivert, være «på» i jobben og tenke utvikling er ikke alltid noe som kommer av seg selv. Og da er en god coach nyttig.

Vil du være den beste utgaven av deg selv?

Vi oppdaget at de vi hjalp som ansatte og ledere anbefalte oss til privatpersoner, og kundegruppen vokste raskt. Vi bruker veldig mange av de samme verktøyene, og utfordringene er ofte de samme. Det gjelder å nå de målene man ønsker. Det er tankene våre som styrer adferden, og skal vi endre oss må vi tenke annerledes. Dette hjelpe vi deg gjerne med!

Noen av bedriftene vi har jobbet med

Første steg til Bedre Resultater

Jeg godtar at Bedre Resultater sender meg informasjon på epost

Kontaktinfo

Avdeling Fredrikstad

Østheimveien 26, 1630 Gamle Fredrikstad

Avdeling Follo

Sagaveien 3, 1430 Ås 

 

 

post@bedreresultater.no

Org. Nr: 989 530 631

Østheimveien 26, 1630 Gamle Fredrikstad

Nettisden er utviklet av Bedre Resultater AS